Produkty

Integrator chemiczny EO klasa 5

Testy chemiczne EO STERIKING przeznaczone są do codziennej kontroli pakietu podanego działaniu sterylizacji tlenkiem etylenu. 

Integrator EO odpowiada normie ISO 11140-1 klasa 5.

Wskaźniki paskowe produkowane są zgodnie z wytycznymi dot. Dobrych Praktyk Producenckich wydawanych przez Urząd ds. Żywności i Leków FDA w USA, jak również z wymogami certyfikatu ISO 9001:2000 oraz ISO 13485:2003

Cechy produktu:

-zmiana barwy z brązowej na zieloną 

-dodatkowe trzy miejsca informacyjne do uzupełnienia przez użytkownika: zawartość pakietu, data procesu, inicjał uzytkownika

-nietoksyczny

Przeznaczenie:

-sterylizacja tlenkiem etylenu w temp. 37℃, 600mg/I EO oraz wilgotność względna (RH) 60% przez okres 100min.

-sterylizacja tlenkiem etylenu w temp. 54℃, 600mg/I EO oraz wilgotność względna ( RH) 60% przez okres 40min.

Partnerzy