Produkty

Cytofix - utrwalacz do próbek

Preparat w areozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną.

Materiał biologiczny zostaje pokryty przeźroczystą powłoką polimerową, chroniącą przed wpływem warunków otoczenia w czasie przechowywania i transportu.

Preparat stosowany przy:
• rozmazy ginekologiczne, 
• rozmazy z płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z otrzewnej, itp.), 
• rozmazy z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów : tarczycy, prostaty, sutka, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich,itp. 

Zalety:
• wykluczenie pomyłek diagnostycznych - każdy preparat utrwalony jest indywidualnie,nie istnieje więc możliwość przenoszenia komórek z jednego szkiełka na drugie, jak to nierzadko zdarzało się przy stosowaniu płynnego utrwalacza "spirytus-eter". Wszystkie komórki znajdujące się na szkiełku przed utrwaleniem, pozostają na nim również po utrwaleniu,
• pełne utrwalenie pobranego materiału - nie obserwuje się pól nieutrwalonych, czy też zmian utrudniających póżniejszą ocenę materiału, 
• możliwość barwienia rozmazów, bez obawy o wypłukanie czy zniekształcenia komórek,
• zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu do ośrodków diagnozowania,
• możliwość przechowywania utrwalonych rozmazów przez co najmniej 30 dni bez utraty ich właściwości, 
• wygoda stosowania i wydajność (średnio 300 rozmazów). 
Opakowanie aerozolowe - 150 ml preparatu.

Partnerzy