Produkty

Dreny

  • wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości, zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności
  • naprzemienna perforacja  zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek
  • specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące
  • atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu
  • pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu
  • trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu
Partnerzy